U bent hier

Veelgestelde vragen

Aanduiding van een periode

De Moderne Tijd is de laatste periode in de Westerse geschiedenis. Historici hanteren over het algemeen een indeling voor het Euopese verleden in de tijdvakken Klassieke Oudheid, Middel   eeuwen en Nieuwe Tijd. De Nieuwe Tijd is weer onderverdeeld in de Vroegmoderne Tijd en de Moderne Tijd. Over het algemeen laten we de Middeleeuwen eindigen rond 1500 en gaat de Vroegmoderne Tijd rond 1800 over in de Moderne Tijd. 

Focus van het programma

Voor het programma Erfgoed van de Moderne Tijd begint moderne Tijd in Nederland in de tweede helft van de Negentiende Eeuw. De Nederlandse samenleving ondergaat steeds duidelijker de gevolgen van de industriële revolutie en begint ingrijpend te veranderen. De bevolking neemt toe, de productie van goederen wordt gemechaniseerd en de mobiliteit neemt een vlucht. Kunststoffen leiden tot nieuwe massaproducten, industriële kleurstoffen veranderen de textiel, fotografie maakt beeld voor iedereen bereikbaar, houthoudend papier maakt kranten en boeken in grote oplagen mogelijk, beton en nieuwe plaatmaterialen worden massaal toegepast in de vele nieuwe gebouwen.

Materiaaltechnische behoudsvragen

Al deze materiaal-technische veranderingen en vernieuwingen roepen nu tal van behoudsvragen op. Plastic verkruimelt, synthetische verf verkleurt, foto’s verdonkeren of verbleken, beton rot. Hoe gaan we deze processen van verval tegen? Het erfgoed van de Moderne Tijd stelt ons voor nieuwe en nog onopgeloste vraagstukken, waar onderzoekers in het Programma aan werken.

Erfgoed als historisch fenomeen

De industriële revolutie heeft ook tot gevolg dat veel verdwijnt. Oude stadsmuren en vestingwallen worden gesloopt omdat de steden uit hun voegen barsten door de snelle bevolkingstoename. Oude gebouwen verdwijnen, traditionele levenswijzen maken plaats voor het nieuwe stadsleven, spoorwegen verbinden het gehele land en stoomschepen maken transport van goederen en mensen op grotere schaal dan ooit tevoren mogelijk. Er ontstaat een gevoel dat er iets verloren gaat, dat dingen voorgoed voorbij zijn. Dit roept een reactie op om waardevolle voorwerpen en gebouwen te behoeden voor verlies en verval. Het fenomeen erfgoed ontstaat en krijgt een beschermde positie in de steeds dynamischer samenleving.  Erfgoed is een gevolg, een product van de Moderne Tijd. In het programma Erfgoed van de Moderne Tijd wordt aandacht besteed aan erfgoed als historisch fenomeen in de Moderne Tijd.