U bent hier

Plastics identificeren

donderdag 24 augustus 2017 - 09:57

Pilot bijeenkomst bij de RCE in Rijswijk, welk schuim is het?

In het NICAS-SBMK project Plastics ontwikkelen de Stichting Behoud Moderne Kunst en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met een groot aantal moderne kunst collecties instrumenten om de tien meest voorkomende plastics in hedendaagse kunst- en designvoorwerpen te identificeren. Binnen het project leidt de RCE twee jonge professionals op die zich specialiseren in conservering van kunststoffen. Het project is op 3 april 2017 van start gegaan en loopt tot april 2019. Het wordt financieel ondersteund door het Gieskes-Strijbis Fonds en het Mondriaanfonds.

Op 12 juli jongstleden vond de eerste Iconische bijeenkomst van het project plaats. Voor elke van de tien plastics is een ‘iconisch kunstwerk’ ingebracht door een van de deelnemende collecties. Een belangrijk kunstwerk dat representatief is voor een kunststofsoort en de conserveringsproblematiek die hiermee samenhangt. In het eerste jaar van het project is er elke twee maanden een iconische bijeenkomst waarin twee iconische kunstwerken centraal staan en aan de hand waarvan een deel van het identificatie stroomschema - of een tak van de plastic 'identificatieboom' - wordt ontwikkeld. Na een pilot in juni bij de RCE-collectie in Rijswijk vond de eerste bijeenkomst bij de Rabo kunstcollectie in Best rondom het thema schuimplastics. De tweede bijeenkomst is in oktober en richt zich op iconen met plastic folies. In het tweede jaar van het project vinden plastic-identificatie workshops plaats bij de deelnemende musea. Deelnemers leren dan om met de identificatieboom plastics in hun collectie te identificeren en passende conserveringsmaatregelen vast te stellen. De resultaten van het onderzoek en de workshops worden bijeengebracht in een website met web-tools. Hiermee kunnen ook andere musea en anderszins belangstellenden profiteren van de kennis die in het project is opgedaan en de plastics in hun collecties beter beheren.

Deelnemende collecties zijn: Bonnefantenmuseum, Centraal Museum, Gemeentemuseum Den Haag, Kröller-Müller Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Schunck, Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum, Rijksmuseum, Rabo Art Collection en de Kunstcollecties van de Rijksdienst.

Reacties