U bent hier

Het Museum als Performance. De Transformatie van het Nederlandse Museum 1990 - 2015

woensdag 4 oktober 2017 - 11:51

Fundatie Zwolle

Dorus Hoebink presenteert zijn concept 'Het Museum als Performance' op het Museumcongres 2017 in Haarlem. Als keynote speaker legt hij uit hoe het museum begrepen en onderzocht kan worden met behulp van de Performance Theory van Jeffrey Alexander. Hoebink promoveerde in 2016 met het baanbrekende onderzoek Erfgoed als Schouwspel. Over musea als opvoeringen van gemeenschapsculturen.

Het museumbedrijf in Nederland is ingrijpend veranderd sinds 1990. De verzelfstandiging van de Rijksmusea luidde een nieuw tijdperk in, waarin ondernemerschap naast collectiezorg tot de kerntaken van het museum is gaan behoren. Musea zijn op grote schaal gaan bouwen en verbouwen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die aan collectiezorg werden gesteld (Deltaplan voor Cultuurbehoud). En om tegemoet te kunnen komen aan de veranderende eisen van de bezoeker: meer comfort, meer service, meer waar voor je geld (collectie, tentoonstelling, informatie).

In het project De Transformatie van het Nederlandse Museum 1990 – 2015 onderzoeken TU Delft Heritage&Architecture en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de veranderingen aan de hand van de museale bouwactiviteiten, de veranderingen in de museale organisatie en de ontwikkeling van de collectie.

Hoe hebben musea in Nederland gereageerd op de maatschappelijke ontwikkelingen zoals  verzelfstandiging en cultureel ondernemerschap, op nieuwe doelgroepen en de groei van het jaarkaartpubliek, op de toenemende concurrentie in de vrijetijdssector en nieuwe maatschappelijke verantwoordelijkheden?

Wat kunnen we leren van de aanpassingen waarmee musea hebben getracht het hoofd te bieden aan deze ingrijpende ontwikkelingen?

Welke nieuwe inzichten kunnen we verwerven uit deze transformatie, die het Nederlandse museum doormaakte tussen 1990 en 2015?    

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelde Dorus Hoebink een nieuw onderzoeksmodel ‘Het Museum als Performance’, gebaseerd op zijn proefschrift Erfgoed als Schouwspel. Over musea als opvoeringen van gemeenschapsculturen, 2016. In het model vormen het museumgebouw, de collectie, de organisatie en het publiek factoren die gezamenlijk de ontwikkeling van het museum sturen.

Aanmelden voor updates over het project: Arjen Kok a.kok@cultureelerfgoed.nl o.v.v. Transformatie Museum

Het onderzoek is onderdeel van het RCE-onderzoeksprogramma Erfgoed van de Moderne Tijd.

Reacties