U bent hier

Video: De kunst van het installeren

'ROM 87' (1981-1982) van Rob Scholte en Sandra Derks uit de Collectie RCE geïnstalleerd in het van Abbemuseum, Eindhoven.

Installatiekunstwerken zijn objecten die bestaan uit verschillende onderdelen, veelal van verschillende materialen en technieken die pas het kunstwerk genoemd kunnen worden als ze op een specifieke manier zijn samengebracht in een ruimte. Installatiekunstwerken zijn er in vele verschijningsvormen. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om media-installatie (kunstwerken met een technologische component), kinetische objecten, ruimte vullende architectonische bouwwerken of overgebleven attributen van uitgevoerde performances die dienen als performancedocumentatie.

Telkens weer moeten installaties op een specifieke wijze opgebouwd worden om van hetzelfde kunstwerk te kunnen spreken. De grote diversiteit aan objectsoorten en verschijningsvormen, maakt dat voor iedere installatie een op maat gemaakt plan en installatie-instructie geschreven moet worden.

ROM87
In sommige gevallen zijn de registratie, documentatie en presentatie zo complex, dat installatie zonder de kunstenaar haast niet mogelijk is. Een voorbeeld van zo’n complexe installatie die bij herinstallatie vanwege slechte documentatie zo’n 100 opbouwuren kostte, is ROM87 van Rob Scholte en Sandra Derks uit 1982. Bekijk hieronder het filmpje dat de RCE heeft gemaakt over Rom 87 om te zien hoe dit ingewikkelde installatieproces verliep.

Handvatten voor installatie waren hier zeer gewenst geweest. In het kader van het onderzoeksproject Installatiekunst op de kaart! biedt de RCE deze handvatten nu aan. Het gaat hier om richtlijnen voor de registratie van installatiekunstwerken, richtlijnen voor depotbeheer van de verschillende onderdelen en richtlijnen voor het schrijven van de herinstallatie. Naast deze richtlijnen biedt de RCE een intakefomulier en een herinstallatieformulier aan. Hierin wordt informatie van de verwerving tot het beeldrecht en van de kunstenaarsintentie tot de restauratie en conservering verzameld en beschreven. Zo is belangrijke informatie voor de toekomst verzameld en blijft het behouden. Daarnaast is een installatie met behulp van de installatie-instructie in het vervolg makkelijker en kost minder manuren.

Video 
Installatiekunst.. De kunst van het installeren - Installatie ROM87 in het Centraal Museum Utrecht in 2012

Reacties