U bent hier

Schadeatles en wizard moderne verven

Als onderdeel van de projecten Programma Erfgoed Moderne Tijd (PEMT) en Cleaning of Modern Oil Paintings (CMOP) stelt de RCE een fenomenologische database samen. In de ‘schadeatlas’ zijn schades beschreven en gevisualiseerd die voorkomen op moderne verven (vanaf 1840).

Er bestaat al een aantal databases op internet met terminologie voor verschillende schades, maar deze gaat zich onderscheiden door de nadruk op het goed beeldmateriaal gekoppeld aan duidelijke schadedefinities. Deze definities zijn zelden eenduidig en worden in de literatuur vaak door elkaar gehaald.

Het doel is een woordenboek te creeëren met definities van termen gerelateerd aan moderne verven en schades, gelinkt aan een aparte schadeatlas die via diezelfde homepage te vinden is. De atlas licht de betreffende schades verder uit, met informatie over redenen van ontstaan, gerelateerde schades, behandelingsmethoden etcetera. Deze informatie is grotendeels gebaseerd op gepubliceerd onderzoek; naar  relevante publicaties wordt verwezen.

Daarnaast zal een ‘wizard’ worden ontwikkeld voor medewerkers in erfgoedinstellingen die verantwoordelijk zijn voor beheer en behoud van schilderijen. Zo kun je als depotbeheerder staand voor een schilderij dit schema via ja/nee-antwoorden doorlopen en zo tot de juiste benoeming van de schade komen. Hierbij wordt ook informatie opgenomen over de ernst van een schade en eventuele noodzakelijke stappen (zoals het erbij halen van een restaurator of punten voor aandacht bij handelen/depotomstandigheden).

Via een gesloten forum op de homepage kunnen restauratoren en conservatoren straks informatie uitwisselen over de schades die zij tegenkomen en problemen of mogelijke oplossingen in de behandeling ervan bediscussiëren.

Reacties